سلام
یک نفر آقا نیروی ساده جهت کار در بوفه بیمارستان فیروزگرنیازمندیم .
جای خواب داریم
صبحانه ناهار ب عهده کار فرما.
تایم کاری ۷ الی ۱۹ بعد ظهر.
مرخصی ماهانه ۲ روز
محدودیت سنی ۱۷ الی ۳۰سال
ب همراه داشتن کارت شناسایی الزامی .
چت پاسخکو نیستم فقط تماس
آدرس میدان ولیعصر بیمارستان فیروزگر داخل بیمارستان قسمت بوفهشماره تماس