استخدام فوری

به چند نفر خانم و به چند نفر آقا برای تایپ با موبایل یا لپ تاب نیازمندیم

تجربه برای ما مهم نیست
داشتن گوشی و یا داشتن کامپیوتر
تایپ با برنامه word گوشی یا کامپوتر میباشد

۵ نفر خانم و آقا نیازمندیم

تا زمان تکمیل کادر اگهی موجود میباشد

برای استخدام و شرایط کاری حتما در چت دیوار مراجعه کنیدشماره تماس