تایپیست غیر حضوری مسلط به ورد برای نوشتن برنامه های هفتگی دانش اموزان
و مسلط به فتوشاپ برای عدد گذاری در جدول های آماده ،
برای هماهنگی فقط واتساپ پیام دهید .شماره تماس