یک شرکت معتبر خدماتی بازرگانی

جهت پخش تراکت به یک نفر نیروی آقا با انگیزه
فعال، متعهد و مسئولیت پذیر با شرایط زیر نیازمند است
۱) قرارگیری و پخش تراکت در نایلکس
۲)چسباندن تراکت درب منازل
۳) قرارگیری تراکت زیر برف پاک کن خودرو ها
۴)چساندن تراکت به دیوار محوطه باز
۵)قراردادن تراکت در صندوق پستی
۶)تحویل تراکت به مغازه دار ها

حقوق از ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان به بالا
بیمه + جای خواب

لطفا مشخصات کامل خود را از طریق واتس آپ ارسال کنید.شماره تماس