۵ نفر نیرو برای پخش کاتالوگ
درآمد ماهانه ۱۰ تا ۱۲ میلیون / تسویه روزانه /بیمه
//////////////////
۱۰ نفر نیروی برای پخش تراکت
درآمد ماهانه ۶ میلیون به بالا تسویه روزانه
//////////////////
۱۰ نفر نیرو برای نصب لیبل
درآمد ماهانه ۹ میلیون به همراه بیمه و هزینه رفت و آمدشماره تماس