به تعدادی نیرو آقا و خانم جهت کار در منزل نیاز مندیم
فقط کار به محله جوادیه داده میشود از دادن کار به سایر مناطق معذوریم
دریافتی مزد به صورت تکی و قیمت ۵۰۰ و هر تعداد که بخواین کار موجود هست که در طول روز انجام بدین
نیرو حتما سابقه کار در منزل داشته باشه
کار شیشه چسب و میله اهنی که به هم چسبیده میشه
روزانه حداقل باید ۴ ساعت وقت بزارهشماره تماس