سه وعده غذا همراه با جای خواب بسیار تمیز
بیمه‌ تامین اجتماعی
عیدی و سنوات و پاداش و اضافه کاری
پرداختی حقوق به موقع
حقوق 5/500/000 تا 9/000/000 میلیون
لطفا پیام ندهید و تماس بگیریدشماره تماس