روزانه تسویه صورت میگیرد

بهمراه جای خواب و محل اسکان

انعام و اضافه کاری دارد

یکی از پردرآمدترین مشاغل خدماتی

حقوق از ۷ میلیون تا ۱۱ میلیون تومان

جهت توضیحات و نحوه کار فقط از طریق واتساپ اقدام کنید
تماس پاسخگو نیستمشماره تماس