استخدام فوری فوری فوری در یک روز

اتباع هم استخدام میکنیم

نظافت منازل،راه پله،ادارات،موسسات،پاساژها و….

شرایط نظافت منازل:
حقوق روزانه حدودا 400-300 هزارتومان
همراه با دستمزد و اضافه کاری
جای خواب و یک وعده غذا
شرایط سنی 18-45 ساله خانم و آقا

شرایط نظافت پاساژ:
حقوق ماه اول 5میلیون تومان از ماه دوم 8میلیون تومان
همراه با جای خواب ویک وعده غذا
بیمه تامین اجتماعی
شرایط سنی 18-45 سال آقا

سرایداری همراه با خانواده فقط و فقط با حداکثر یک فرزند داریمشماره تماس