شرکتی معتبر در زمینه معرفی نرافزار خود به مخاطبین خاص در منطقه 5 تهران، احتیاج به تعدادی ویزیتور و بازاریاب متخصص بصورت حضوری در سطح منطقه 5 دارد از جوانان با استعداد و فعال در این زمینه دعوت به همکاری می نمایدشماره تماس