از راننده ماشین و موتور و وانت کامیونت جهت عضویت در ناوگان اسنپ دعوت به عمل می آید:
ساعت کاری آزاد ودلبخواه
ثبت نام در تمام نقاط تهران درمحل شما رایگان
درآمد لحظه ای و عالی
پاداش ثبت نام جدیدالورود
فعالسازی در لحظه
سهمیه سوخت
طرحهای تشویقی و پاداش روزانه و هفتگی
شرایط کلی و مهم:
عدم ثبت نام در اسنپ تاکنون به دلیل ثبته کدملی
داشتن حداقل هجده سال سن قانونی
وسیله نقلیه به نام شما نباشد مشکلی نیست
شرایط سواری و وانت و کامیونت:
گواهینامه یااستعلام آن
کارت ماشین یا سند سبز
کامیونت مسقف مورد قبول است
شرایط موتور:
کارت ملی یا شناسنامه(طرح جدید) یا گذرنامه
کارت موتور یا سند سبز یا قولنامه معتبر فروشگاهی
بیمه و گواهینامه الزامی نیست
موتور مزایده ای و پلاک قدیمی و وکالتی قبول نیست
حتی اگر خودرو به نام شما نباشد امکان ثبت نام است
پاداش روزانه و هفتگی
برای هماهنگی ثبت نام واتساپ و تماس و یا چت دیوار جوابگو هستم
تغییر در درآمد√شماره تماس