از راننده محترم ماشین و موتور و وانت کامیونت جهت عضویت در ناوگان اسنپ دعوت به عمل می آید:
ساعت کاری آزاد ودلبخواه
ثبت نام فوری در تمام نقاط تهران درمحل شما رایگان
درآمد لحظه ای و عالی
پاداش ثبت نام جدیدالورود
۱/۰۰۰/۰۰۰تومان سواری
۱۵/۰۰/۰۰۰۰تومان موتور
√فعالسازی در لحظه
√سهمیه سوخت
√طرحهای تشویقی و پاداش روزانه و هفتگی
شرایط کلی و مهم:
عدم ثبت نام در اسنپ تاکنون به دلیل ثبته کدملی
داشتن حداقل هجده سال سن قانونی
وسیله نقلیه به نام شما نباشد مشکلی نیست
√شرایط سواری و وانت و کامیونت:
گواهینامه یااستعلام آن
کارت ماشین یا سند سبز
√شرایط موتور:
کارت ملی یا شناسنامه(طرح جدید)یا گذرنامه
کارت موتور یا سند سبز یا قولنامه معتبر فروشگاهی
بیمه و گواهینامه الزامی نیست
موتور مزایده ای و پلاک قدیمی و وکالتی قبول نیست
برای موتور و وانت و کامیونت گوشی بایداندروید باشد
سواری هم اندروید هم آیفون
پاداش روزانه و هفتگی
برای ثبت نام و تماس و یا چت دیوار جوابگو شما خواهیم بود
تغییر در درآمد√شماره تماس