شرکت سندباد از متقاضیان کار پیک موتوری که گوشی اندروید و موتور سیکلت دارند دعوت به عمل می آورد.

توجه کنید این آگهی فقط برای ثبت نام پیک های موتوریست.

برای ثبت نام افرادی که خودرو دارند از طریق آگهی های دیگر دیوار اقدام کنید.

سندباد تنها شرکتی است که موتورسوار را به شرط حضور در ساعات مشخص بیمه تامین اجتماعی میکند.
نیازی به مدارک موتور نداریم.
داشتن موتور سیکلت و گوشی اندروید الزامیست.

برای ارسال لینک پیش ثبت نام و مراکز مجاز ثبت نام شماره تماس خود را در چت قرار دهید.شماره تماس