کارشناسان مسکن بزرگ بالن
جذب تعداد محدودی مشاور حرفه ای و مبتدی⭕️
مشتری حضوری بسیار⭕️
میز و لبتاپ و‌خط تلفن اختصاصی⭕️
اگهی رایگان⭕️
تسویه درجا⭕️
اتاق قرار داد مجهز⭕️
کمیسون ۴۵ درصد⭕️
۶۰ خط تلفن⭕️
محیطی بسیار ارام⭕️
⭕️مسکن کفی و شیشه ای واقع در نبش خیابان ملک شریعتی⭕️شماره تماس