با سلام
ما در مجموعه بازگانیمون
دنبال جذب مسول دفتر مدیر عامل با شرایط زیر هستیم
استایی با کامپیوتر
سن زیر ۴۰ سال
خانم اراسته
خوش رو
مسولیت پذیر و‌دقیق
لطفا رزومه خودتون رو‌ فقط از طریق واتساپ ‌ارسال فرمایید‌

شماره تماس