بزرگ املاک گلدیس22
کفی (تجاری) دپارتمان (دفتری)

اگر ب دنبال شغل خوب میگردی
اگر میخای ثروتمند شی
اگر میخای جایگاه شغلی و اجتماعی بالایی داشته باشی ، رزومه خودتو برای ما ارسال کن

دپارتمان املاک گلدیس 22 جهت تکمیل کادر پرسنل خود برای شعبه 3 اقدام ب جذب نموده است؛

آموزش صفر تاصد / آگهی رایگان /فایلینگ اختصاصی(سالانه بیش از 7000واحد مسکونی)

جهت مصاحبه حضوری تماس بگیرید
املاک گلدیس22 (رحمانی)شماره تماس