گروه مهندسی نوسا
برای تکمیل اکیپ های اجرایی خود اقدام به آموزش و جذب جوانان علاقمند جهت نصب سقف کشسان می نماید.
ساکن استان تهران ، فعال و علاقمند به امور فنی و اجرایی، منظم و خوش برخورد ، ترجیحا دارای تجربیات مرتبط با ساختمان
لطفا اطلاعات و رزومه خودرا از طریق واتساپ ارسال نماییدشماره تماس