جذب نیروی آقا و خانم
رنج سنی ۲۰ الی۲۷
آشنا با کامپیوتر
شیفت شب از ساعت ۱۶ الی ۲۴
کمک هزینه ی اسنپ برای خانم

شرایط کاری :

شروع حقوق با ۸ ملیون تومان
یک روز در هفته آف به جز روز های تعطیل

شماره تماس

خدمات فروشگاه و رستوران, خدمات فروشگاه و رستوران در کوهک