باغ رستوران مجلل در خوش آب هواترین منطقه تهران جهت تکمیل کادر خود به تعدادی جوان باانگیزه .وعلاقه به کار ومتعهد به کار گروهی …. 1ویتر 2سالنکار 3 شاطر .فضای دوستانه جای خواب عالی .انعام +بیمهشماره تماس