شرکت تیپاکس جهت ارسال و دریافت محمولات از تهران به شهرستان و بلعکس (رفت و برگشت) ، کامیونت مسقف 6تن، 8تن، 10تن، استخدام می نماید. واجدین شرایط جهت کسب اطلاعات در کلیه ایام هفته از ساعت 9 الی 18 به آدرس شهرک استقلال. خیابان نخ زرین. بلوار تعاون. کوچه رضا، واحد ترابری مراجعه نمایند.شماره تماس