1. حراست
– خانم آشنا به زبان انگلیسی
– حراست از کارگزاری سفارت
– سن بین 20 تا 40 سال
– محدوده هروی
ساعات کاری: شیفت صبح
– بیمه دارد
– سنوات و عیدی دارد
– حقوق ماهانه پرداخت می شود.
موسسه حفاظتی و مراقبتی حریم ایمن ثاقبشماره تماس