حسابدار خانم با سابقه کار جهت امور اداری مالی پرسنلی اعم از تسویه حساب آخر ماه کارکنان ، گرفتن تاییده دریافت حقوق و مزایا از کارکنان،… جهت کار در مطب پزشکی به شکل پاره وقت
اول مشخصات سن سابقه کاری و … رو به * واتساپ * ارسال نمایید. لطفا تماس نگیرید !!!شماره تماس