به دو نفر حسابدار فقط خانم با حداقل دو سال سابقه کار بصورت تمام وقت در محدوده فداییان اسلام و شهر ری در شرکت مواد غذایی معتیر نیازمندیم
آشنا به سپیدار
اکسل
حقوق توافقی
بیمه دارد ساعت کار ۸ الی۱۷ و پنج شنبه ۸ الی ۱۳
دفتر مرکزی شرکت سعادت آباد و محل کار فداییان اسلامشماره تماس