شرایط :
آشنا به اکسل و صدور سند
آشنا به برنامه شایگان
۲سال سابقه کاری مرتبط
حداکثر سن ۳۰سال
روابط عمومی بالا
منظم و مسیولیت پذیر

مزایا: حقوق وزارت کار +بیمهشماره تماس