برای عاملیت مجاز سایپا در چراغ برق نزدیک متروی ملت به یک حسابدار مسلط و امین با شرایط ظاهری مناسب و خوش برخورد نیازمندیم.
لطفا رزومه در واتساپ همین شماره ارسال گردد.

ساعت کاری ۹ صبح تا ۶ بعد از ظهرشماره تماس