*خانم حسابدار
*حداقل مدرک کارشناسی حسابداری
*مسلط به نرم افزار هلو یا نرم افزار های حسابداری دیگر
*ساکن غرب تهران
*تمام وقت
*کار در شرکت مهندسی
*ارسال رزومه عکسدار از طریق واتساپ به شماره تماس درج شده در آگهی الزامی است

شماره تماس

مالی و حسابداری و حقوقی, مالی و حسابداری و حقوقی در شهر زیبا