خانم حسابدار مسلط به آفیس و برنامه حسابداری ،
دارای روحیه کاری ، خوش برخورد و ظاهر ، با سابقه، خلاق.،همراه با یک وعده ناهار . پاداش کار موثر

شماره تماس

مالی و حسابداری و حقوقی, مالی و حسابداری و حقوقی در اتحاد