درود بر شما
به دو نفر خانم یا آقا
جهت کار در دفتر پخش کتاب
ترجیحا آشنا به نرم افزار حسابداری کتاب
یا اینکه علاقمند به یادگیری نیازمندیم
برای افراد با سابقه کار حقوق بیشتری در نظر داریم
ساعت کاری برای خانم ها ۸:۳۰ ت********************* تا ۱۹
برای مصاحبه و تکمیل فرم استخدام
به آدرس دفتر مرکزی میدان انقلاب خیابان شهدای ژاندارمری نبش کوچه آبرو پلاک ۱۲۹ تشریف بیاورید.

شماره تماس

مالی و حسابداری و حقوقی, مالی و حسابداری و حقوقی در میدان انقلاب