با سلام
به خانم یا آقایی توانا جهت مراقبت از آقای ویلچری با وزن کم که نیاز به جابجایی دارند و امور منزل سبک بصورت شبانه روزی نیازمندیم
حداقل فرارداد یک ماهه در تهران و بقیه در پرند
حقوق توافقی
لطفا فقط تلفن بزنید یا شماره بدهید ما تماس بگیریم
با تشکر از سایت دیوارشماره تماس