نیازمند خانم ۴۰ تا ۵۵ ساله جهت و مونس یک خانم ۶۰ ساله که کاملا سالم و سر حال هستن.
در منزل فقط یک خانوم زندگی میکند
شرایط کاری:
۱- اداره امور منزل
۲- هفته ای یکبار نظافت کامل منزل
۳- روزی یکبار آشپزی
۴- و مادرم
۵- هفته ای یک روز مرخصی
(یک اتاق کاملا مجزا به همراه سرویس خواب و کمد و … در اختیار قرار میگیرد. هزینه خورد و خوراک به عهده ما میباشد. این شرایط برای یک خانم تنها کاملا اکازیون است)
حقوق ماهی یک میلیون و هفتصد تومان
لطفا تمام شرایط را بخوانید در صورت نیاز تماس بگیریدشماره تماس