به تعدادی خودرو پرشیا همراه با راننده مدل ۹۵ به بالا جهت خودرو دراختیار ا در دارات دولتی نیازمندیم .
شروع ساعت کاری ۷ صبح الی ۱۸ عصر .
پرداخت حقوق بر اساس ساعت کارکرد میباشد .
حداقل کارکرد ۱۰ ال ۱۲ ساعت
پرداختی ساعتی ۳۵ هزار تومانشماره تماس