«خانم جوان مسلط به براشینگ و کرلی و دستیار شنیون کار »
همکاری با ما به معنی کسب تجربه در یکی از بهترین سالن های تهران است و همراه با آموزش شنیون های روز دنیا می باشد.
لطفا فقط تماس بگیرید
ساعت کاری ۱۰ صبح تا ۶ عصر
روزهای آف شنبه و یکشنبهشماره تماس