توانایی هایی چون ؛ کار گرافیکی کردن(کار با فوتوشاپ)،کار با برنامه های تدوین(پریمیر)،مسلط به زبان انگلیسی به منظور ترجمه‌ی مقاله و نامه نویسی و ایمیل دادن به زبان انگلیسی،دارای روابط عمومی بالا،ظاهر مناسبشماره تماس