شروع به کار در پولسازترین شغل دنیا
مژده برای کسانیکه به دنبال ساختن رویای خود هستند
دپارتمان املاک پایتخت برای تکمیل کادر فروش خود در شعبه دوم شروع به استخدام و آموزش جوانان با انگیزه نموده.
شرایط کلی استخدام:
سن بالای ۲۰سال __ روابط عمومی قوی __ اعتماد به نفس بالا__
خوش پوش و آراسته __فعال و پرانرژی __منظم و پیگیر بودن

شرایط کار ما:
درآمد حداقلی ۲۰میلیون تومان و بدون سقف درآمدی
آموزش و پشتیبانی کامل تا رسیدن به قرارداد
فایلینگ قوی و اختصاصی __آگهی روزانه در تمامی سامانه ها
تسویه ۵۰ درصد درجا __همکاری با سازندگان برند منطقه
جواهری ویژه ماهیانه برای مشاورین برتر
خوابگاه برای جوانان مستعد و فعال شهرستانی
۴ اتاق قرارداد شکست ناپذیر

فقط یک تماس تا ساختن آینده خود فاصله دارید

با من علی فروتن تماس بگیرید منتظر فشردن دستان گرمتان هستمشماره تماس