لطفا فقط افراد با انگیزه و پرشور مطالعه کنید

کفی دپارتمان گلدیس 22 برای تکمیل کادر پرسنل خود اقدام ب جذب مشاور نموده است؛

فقط و فقط مبتدی
آموزش پذیر / با انگیزه / جویای در آمد بالا

شرایط استثنایی و مطلوب و بدون حاشیه بستری برای پیشرفت فراهم کرده است تا آقا و خانم های جویای شغل عالی با تماس بگیرند.
املاک گلدیس22
رحمانیشماره تماس