ساعت کاری ۹ونیم صبح تا ۵ ونیم عصر
سن ۲۰ تا ۳۰ سال
کارگاه تولید و بسته بندی ترشی
ترجیحا ساکن منطقه مجیدیه جنوبی یا شرق تهران
روزهای جمعه تعطیل هستیم
منشی باید توانایی ثبت سفارش در برنامه،آشنای با اکسل و وُرد داشته باشد ،دقیق و منظم و مطیع باشد
حقوق همه نیروها ساعتی محاسبه می‌شود،ساعتی ۳۰ هزار تومان
نزدیک به ایستگاه مترو و ایستگاه بی‌آرتی
انگیزه‌تون از کار، شرایط سنی و سابقه کار رو در واتسپ برای ما بفرستید با شما تماس میگیریم
***********شماره تماس