یقه دوز فرنگی
__________________
اطوکش فرنگی
______________________
وسط کار و نیروی مبتدی خانم نیازمندیم
کار دائم ،اجرت خیلی خوب +تسویه
__________________________________
محل کار :
خیابان خاوران بین پایانه خاوران و فرهنگسرا کوچه شمس جنب رستوران حاتم
مجازی پاسخگو هستم
______________________
کمال تشکر از عوامل محترم دیوارشماره تماس