ب تعدادی چرخکار راسته دوز جهت کار درتولیدی مانتو وشومیز نیازمندیم.
محیطی کاملا زنانه.
ساعت کاری از۸ صبح تا ۶بعدازظهر.
پنجشنبه تاساعت ۳.
ساعت ناهاری ۱ساعت.
حقوق خطی ۲۰۰.
وحقوق ماهیانه از۴ ملیون تا۷۵۰۰۰شماره تماس