(**با دقت بخوانید**)
ب تعدادی چرخکار راسته دوز جهت کار درتولیدی مانتو وشومیز نیازمندیم.
محیطی کاملا زنانه.
ساعت کاری از۸ صبح تا ۶بعدازظهر.
پنجشنبه تاساعت ۳.
ساعت ناهاری ۱ساعت.
خطی ۲۵۰.
ودرامدزایی بستگی ب تعداد خطی هست ک چرخکار درطول هفته می‌زند.
واگ دسته چرخکار خوب باشد تا ماهی ۲۰ملیون هم درآمد دارد.
بیرون برنیازمندیم محدوه شهرک ولیعصرشماره تماس