باسلام به یک نفر رانتده آقا دارای گوشی هوشمند و ضامن معتبر
بدون سابقه کیفری
بدون اعتیاد
ساکن تهران یا شهرقدس
ضامن الزامی بوده
داشتن کارت گواهینامه
شیفت ساعت ۸ شب تا ۸ صبح
برای کار در اسنپ
لطفا کامل بخونید و تماس نگیرید اسم و مشخصات بدید تماس میگیرمشماره تماس