به تعدادی زیگزال دوز تیشرت زنانه نیازمندیم.
خطی ١٨٠ با درآمد حداقل ١٠ میلیون به بالا

تیراژ بالا +کار دائم کل سال بدون بیکاری
ساعت کار ٨:٣٠ الی ١٨
باقر شهرشماره تماس