یک نفر نیروی جوان
سالن کار کافه(ویتر)
۱۲ ساعت کاری
حقوق ۴/۰۰۰/۰۰۰
+پاداش حسن انجام کار
+تخیف وعده غذایی
محیط بسیار امن
آدرس:
نازی اباد-بازار دوم-خیابان بابایی-روبروی بانک مسکن-پاساژ زرافشان-دن کلابشماره تماس