پایه حقوق سالن کار از ۵میلیون تومن شروع میشه
۳وعده غذا
جای خواب
استراحت روزانه
غیر سیگاری و‌بدون حاشیه
برای پارکبان کمترین انعام ماهانه ۱۵میلیون حساب میشه
برای رزومه حضوری تماس بگیریدشماره تماس