رستوران ایتالیایی لیدو برای تکمیل کادر پرسنلی خود نیاز به ۴ نفر سالن کار و کانتر کار با شرایط ذیل دارد

جای خواب

سه وعده غذا

آف هفتگی

مرخصی ماهانه

اولویت با افرادی هستش که برای مصاحبه حضوری مراجعه میکنند.

جهت هماهنگی از ساعت ۱۲ الی ۲۳ تماس حاصل فرمایید.شماره تماس