شرایط کار :
به یک خانواده نهایت با یک فرزند، یا مجرد جهت سرایداری فوری نیازمندیم ..

پاداش_عیدی و ثنوات_سوییت
سوءیت ۶۵ متری با امکانات
(آقا بیرون کار هم میتواند باشد)

پرداخت به موقع حقوق تضمینی
کار بهمراه بیمه هستش و در صورت نیاز به جای بیمه به حقوق اضافه میشود
امنیت شغلی از نظر حیثیتی و عفتی ۱۰۰٪ تضمینی
((درصورت تمایل مشخصات واتساپ فوری ارسال شود))
آقای ساعتچی
((مشخصات واتساپ ارسال شود با تشکر))شماره تماس