با سلام.
نیازمند یک خانواده جوان جهت سرایداری کار در ویلا و باغ ترجیحا بدون فرزند یا نهایت یک بچه.سن آقا 35 سال حداکثر.
حقوق 6 ملیون با بیمه و مزایا و کمک هزینه زندگی.شماره تماس