✌ در سال ۱۴۰۱ و در ورود به قرن جدید با تحقیقات گسترده و با هوش سرمایه گذاری عمل کنید…………..

✌ در زمینه ملک
خرید و فروش آپارتمان در منطقه ۱۰ تهران

✌ تیم سرمایه گذاری مجرب و حرفه ای با رزومه مشخص و قابل استعلام

✌ تضمین اصل سرمایه شما با سند ۶ دانگ و قابل استعلام از اداره ثبت

✌ پیگیری تمام مراحل با مجموعه ما و نظارت شخص سرمایه گذار

✌ با رعایت کامل شرعی و اخلاقی
✌ شعار نمیدیم فقط عمل میکنیم……

✌ صداقت و بازدهی در کوتاه ترین زمان

یک ماه
حداقل سرمایه ۸۰۰ میلیون

بازدهی فوق العاده عالی با توجه به آورده

✌ لطفا تحقیق کنید و با دفاتر دیگه تماس بگیرید شرایط را بپرسید و بعد تماس آخر را با ما داشته باشید

منتظر حضور سبزتان هستیم

✌ با آرزوی سالی خوش و پر از امید،برکت و سلامتی برای ملت عزیز ایرانشماره تماس