سرمایه گذار محدود با حداقل سرمایه
تضمین دو برابر مبلغ پرداختی شما(به صورت سفته)
مبلغ سرمایه گذاری ۵ و ۱۰ میلیون تومان.
یکساله.
با سود توافقی.
زمان تماس روزهای کاری از ۹ صبح تا ۵ بعد از ظهر
چت همه روزه.شماره تماس