*** لطفا کامل بخونید ***

پول سودی و نزول به هیچ وجه داده نمیشود.

فقط مشارکت فقط مشارکت .
سرمایه گذاری میکنم تا ۱۰۰ میلیارد .

سود سالانه برای سرمایه گذار باید بیشتر از ۱۲۰ درصد باشد .
در زمینه املاک و ساخت و ساز به هیچ وجه سرمایه گذاری نمیکنم .

در زمینه ازرهای دیجیتال و بورس به هیچ وجه سرمایه گذاری نمیکنم .

اگر برای تولید و صادرات و واردات باشه بهتره .

****هر پیشنهادی که میدهید باید در حال کار و فعال باشد فقط برای کسانی که نیاز به سرمایه برای توسعه دارند ****

لطفا پیام خارج از این شرایط ندید .شماره تماس