سلام
جهت تکمیل کادر فنی به یک نفر شارژی کار اقا یا خانم باتجربه نیازمندیم
مسلط به مدلهای اچ پی کنن سامسونگ و …
ملزومات کار :
تعهد کاری،حسن خلق،وقت شناسی،
ساعت کار ۹تا۱۹
بیمه بعداز سه ماه
حقوق توافقی و پرداخت ماهانه
محدوده میدان فردوسی خ قرنی
میانگین سن :۱۸تا۳۵
مصاحبه حضوری انجام میشود
لطفا فقط تماس یا پیام بگذارید
باتشکراز دیوارشماره تماس